Εξοικονόμιση κατ οίκον

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες, προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του, ενώ όπως θα δείτε παρακάτω μπορείτε να το επιλέξετε από όλες σχεδόν τις μεγάλες τράπεζες. 

Το Πρόγραμμα εξοικονομηση κατ οικον ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011 και η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκατ. €.

Τις 1.000 την εβδομάδα φτάνουν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», ενώ από τον Σεπτέμβρη και μετά ο αριθμός ξεπερνά τις 1.500 αιτήσεις σε εβδομαδιαία βάση.

Μέχρι τον Οκτώβριο το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες ανέρχεται σε 79.126, από τις οποίες περίπου οι μισές έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για 13.687 εξ αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 126,4 εκ €., έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα. Επίσης, αναφορικά με τις εκταμιεύσεις των αιτήσεων που έχουν ήδη υπαχθεί στο «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», το 50% έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και πάνω από 50% έχουν προβεί σε ολική εκταμίευση.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάθε μονοκατοικία, πολυκατοικία και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

->Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
->Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

 

Κατηγορία Ωφελούμενων Α1 Α2 Α3
Ατομικό Εισόδημα Α.Ε.≤12.000€ 12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€ 40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
Οικογενειακό Εισόδημα Ο.Ε.≤20.000€ 20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€ 60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€
Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

30% Άτοκο Δάνειο

(επιδότηση επιτοκίου 100% ως 31.12.15)

35% Επιχορήγηση

65% Άτοκο Δάνειο

(επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση

85% Άτοκο Δάνειο

(επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

 

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών / αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάποια συγκεκριμένη τράπεζα, πατήστε παρακάτω στα αντίστοιχα links της κάθε τράπεζας.

Πειραιώς

Alpha Bank

Εθνική

Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν να μονώσετε την ταράτσα σας, με κάποιον από τους τρεις δυνατούς τρόπους (Light Roof, Light Roof PlusΑνεστραμμένη Μόνωση, Συμβατική Μόνωση), μπορείτε να δείτε αναλυτικά την τιμολόγηση της κάθε μεθόδου στο παρακάτω λινκ (Μονωσεις Ταρατσων Τιμες)

Επίσης καλό είναι να επισκεφθείτε και τη συνεργαζόμενη πλατφόρμα myConstructor.gr, όπου μπορείτε να αναρτήσετε δωρεάν κάθε έργο που θα πραγματοποιήσετε μέσω του εξοικονομηση κατ οικον όπως μονωση ταρατσαςθερμομονωσηκουφωματα κλπ ή και άλλες εργασίες εκτός του προγράμματος. Έτσι θα πραγματοποιήσετε εύκολα και γρήγορα μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς, καταλήγοντας στο συνεργείο που σας καλύπτει καλύτερα, τόσο οικονομικά όσο και με βάση αξιολογήσεις που έχει λάβει από παλαιότερους πελάτες του. Πατήστε στο link που ακολουθεί για να καταχωρήσετε δωρεάν το έργο σας και να βρείτε συνεργεία (Εξοικονομηση κατ Οικον).

myConstructor logo