Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 – 19:00
ΘΑ KANETE ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΝΩΣΗ;
ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
ΤΗΛ: 210 574 74 74

Τιμή: ≈29 €/m²

Συμβατική μόνωση ταράτσας

Μια μέση λύση από άποψη βάρους και βατότητας.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

H μεγαλύτερη θερμική απώλεια σε ένα κτήριο γίνεται αδιαμφισβήτητα από την ταράτσα. Για αυτό το λόγο, η επιλογή ενός πλήρους συστήματος θερμομόνωσης καθίσταται απαραίτητη. Στην εταιρεία μας θα βρείτε εκτός από τη μέθοδο της ανεστραμμένης μόνωση ταράτσας και της Durosol Light Roof για περιορισμένη βατότητα και την συμβατική μέθοδο μόνωσης ταράτσας.

Πιο συγκεκριμένα η συμβατική μέθοδος για μονώσεις ταρατσών έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Αποτελεί την πλέον παραδοσιακή επιλογή για μόνωση ταρατσών.
 2. Στη χώρα μας είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδο μόνωσης ταρατσών.
 3. Η συμβατική μόνωση γίνεται με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο από εκείνο της ανεστραμμένης καθώς η θερμομονωτική στρώση μπαίνει κάτω από τη στεγανοποίηση.
 4. Χαρακτηριστικό στοιχείο της συμβατικής μόνωσης είναι το ενιαίο και συμπαγές των διαφόρων στρωμάτων που την αποτελούν.
 5. Η στεγάνωση βρίσκεται πάνω από τη θερμομόνωση, και έτσι αποτρέπουμε την ροή νερού κάτω από τη θερμομονωτική στρώση.
 6. Δυνατότητα βατότητας στην ταράτσα που έχουμε εφαρμόσει συμβατική μέθοδο ταράτσας.
 7. Πολύ σύνηθες μέθοδος μόνωσης ταρατσών σε κοινές εμπορικές κατασκευές, με επίπεδες ταράτσες ή μικρής κλίσης.

Πόσο κοστίζει η επιλογή συμβατικής μόνωσης ταρατσών:

Η τελική επίστρωση είναι κατά βάση ασφαλτόπανο και για αυτό τον λόγο η λύση αυτή σας προσφέρει περιορισμένη βατότητα. Μια ενδεικτική τιμή για το τελικό κόστος, περιλαμβάνοντας το σύνολο των απαιτούμενων υλικών μαζί με το κόστος εφαρμογής (εργατικά) από κάποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία μόνωσης της εταιρείας μας, ανέρχεται στα ≈29 €/m² + ΦΠΑ. Τέλος το βάρος της μόνωσης ανέρχεται σε ≈50 kg/m².

Πιο αναλυτικά μπορείτε να δείτε την αναλυτική τιμολόγηση της συγκεκριμένης μεθόδου, αλλά και των υπολοίπων τρόπων μόνωση ταράτσας στο παρακάτω λινκ Μονωσεις Ταρατσων Τιμες.

Στάδια εφαρμογής συμβατικής μόνωσης ταράτσας

 • Αρχικά επιστρώνεται η επιφάνεια της ταράτσας με θερμομονωτικές πλάκες Durosol.
 • Εν συνεχεία δημιουργούνται ρύσεις με ελαφροβαρή τσιμεντοκονία.
 • Ενώ στο τέλος ολοκληρώνεται η μόνωση της ταράτσας με τη στεγανοποίηση.

Πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους για μονώσεις ταρατσών

 • Αντιθέτως από την ανεστραμμένη μόνωση, το βρόχινο νερό δεν περνά κάτω από τις θερμομονωτικές πλάκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρει ψυχρή θερμότητα στην πλάκα και συνεπώς μέσα στο σπίτι γι’ αυτό και τελικά απαιτείται μικρότερο πάχος θερμομονωτικού υλικού.
 • Η στεγανωτική στρώση μπορεί να παραμείνει και ως τελική επιφάνεια, ενώ για την εξασφάλιση βατότητας συνιστάται η τοποθέτηση τσιμεντοκονίας και επίστρωση πλακιδίων.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει τελικά στεγανωτική αστοχία, ο έλεγχος της στεγάνωσης είναι αρκετά εύκολος, μιας και η στεγανωτική στρώση παραμένει σαν τελική επιφάνεια.

Μειονεκτήματα συμβατικής μόνωσης ταράτσας

 • Η συμβατική μέθοδος εφαρμόζεται μόνο σε επίπεδες η μικρής κλίσης ταράτσες.
 • Τα στρώματα που την απαρτίζουν θα πρέπει να εξασφαλίζουν την εξισορρόπηση των θερμικών τάσεων που αναπτύσσονται λόγω των διαφορετικών συντελεστών διαστολής των υλικών των διαστρωματώσεων, αφού τα περισσότερα από αυτά είναι εκτεθειμένα στις θερμικές μεταβολές. Βασικός λόγος που χρησιμοποιούμε Durosol είναι ο πολύ χαμηλος συντελεστής διαστολής του (λ).
 • Επειδή η στεγανωτική στρώση εκτίθεται περισσότερο σε θερμικές μεταβολές και θερμικά σοκ, συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη γήρανση της.

Στάδια ορθής εφαρμογής συμβατικής θερμομόνωσης ταράτσας

 1. Προετοιμασία της επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι καθαρή πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να έχετε προνοήσει για την τοποθέτηση βάσεων για ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλιματιστικά μηχανήματα ή άλλου είδους μηχανολογικού εξοπλισμού.
 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών: Το φράγμα υδρατμών δημιουργείται για να σταματήσει την διάχυση των υδρατμών από το εσωτερικό των χώρων του κάτω ορόφου προς την στρώση θερμομόνωσης, ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός υγρασίας εσωτερικής συμπύκνωσης. Μάλιστα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε το θερμομονωτικό υλικό τρίτης γενιάς Durosol, υπάρχει περίπτωση οι υδρατμοί να φτάσουν στην θερμομονωτική στρώση, να υγροποιηθούν και τελικά να απορροφηθούν από ένα κοινό θερμομονωτικό υλικό, με αποτέλεσμα να χάσει την θερμομονωτική του ικανότητα . Το φράγμα υδρατμών διαφοροποιείται ανάλογα την υγρομετρία των χώρων κάτω του δώματος. Συνήθως οι κοινές κατασκευές κατατάσσονται στους χώρους με χαμηλή ή μέση υγρομετρία ≤ 5,0 gr/m³ και δε χρειάζονται φράγμα υδρατμών. Για χώρους έντονης υγρομετρίας 5,0-7,5 grρ/m³ απαιτείται φράγμα υδρατμών που έχει την μορφή επικολλημένου ασφαλτοπάνου με φίλμ πολυαιθυλένιου.
 3. Τοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης: Η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται για να προφυλάσσει τόσο τη φέρουσα πλάκα όσο και τους εσωτερικούς χώρους από τις μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις του περιβάλλοντος. Το πάχος τους επιλέγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι θερμομονωτικές πλάκες Durosol τοποθετούνται ελεύθερες στη πλάκα της ταράτσας.
 4. Διάστρωση ελαφρομπετόν: Πρίν την διάστρωση ελέγχονται οι υπάρχουσες κλίσεις της κατασκευής. Στην συνέχεια τοποθετούνται οδηγοί από νήμα που ορίζουν τις κλίσεις που θα δημιουργηθούν με το ελαφρομπετόν. Η ελάχιστη κλίση που ζητείται είναι 0,7-1% για περιοχές της Α κλιματολογικής ζώνης, 1-1,5% για της Β ζώνης και 1,5-2% για της Γ και Δ ζώνης.
 5. Αποξήλωση σοβά: Μετά το στέγνωμα του αφρομπετόν γίνεται περιμετρική αποξήλωση του σοβά σε ύψος 15cm για τον εγκιβωτισμό των κάθετων απολήξεων της στεγανωτικής στρώσης. Αυτή η εργασία κρίνεται ως σημαντική αφού η επικόλληση της μεμβράνης γίνεται στο σταθερό στηθαίο και όχι στο σοβά που μελλοντικά μπορεί να παρουσιάσει αποσαθρώσεις.
 6. Τοπικές επισκευές: Προετοιμασία της επιφάνειας με τοπικές επιδιορθώσεις και επισκευές με επισκευαστικό υλικό μη συρρικνούμενο κατά την πήξη του, στα σημεία όπου υπάρχει σαθρό υπόστρωμα, καθώς στα σημεία σύνδεσης των υδροροών με την κυρίως ταράτσα ή τον φέροντα οργανισμό αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 7. Στεγάνωση: Για τη στεγάνωση των συμβατικών δωμάτων συνίσταται η χρήση ασφαλτικών μεμβρανών (ελαστομερή, πλαστομερή, κτλ). Η στεγάνωση ξεκινάει με επάλειψη της επιφάνειας όπου θα επικοληθεί η μεμβράνη με ασφαλτικό βερνίκι (αστάρωμα). Η στεγάνωση μπορεί να γίνει και με την επικόληση 2 στρώσεων μεμβράνης. Η πρώτη στρώση επικολλάται σημειακά επί του υποστρώματος, ώστε να επιτρέπει τις μικρομετακινήσεις λόγω συστολοδιαστολών και την εκτόνωση των πιέσεων των υδρατμών από διάχυση. Αντίθετα η δευτερη στρώση επικολλάται ολικά επί της πρώτης και τοποθετείται παράλληλα προς την πρώτη και μετατοπισμένη κατά το ήμισυ του πλάτους της. Το κάθε φύλλο ασφαλτικής μεμβράνης επικολλάται με φλόγιστρο. Η μεμβράνη θα σηκωθεί τουλάχιστον 15cm. σε ύψος περιμετρικά δημιουργώντας μια απόλυτα στεγανή λεκάνη. Ακολουθεί ενίσχυση της στεγανοποίησης με πρόσθετα κομμάτια μεμβράνης, σε όλα τα ευπαθή σημεία (γωνίες, εξαερισμούς, κεραίες κ.τ.λ) Τελική κάλυψη όλων των συνδέσεων της μεμβράνης με τα μεταλλικά στοιχεία, με ειδική ελαστομερή μαστίχη ασφαλτικής ή πολυουρεθανικής βάσεως.
 8. Εξασφάλιση βατότητας ταράτσας: Εάν η ταράτσα δεν είναι βατή αλλά απλώς επισκέψιμη, τότε η διαστρωμάτωση μπορεί να τερματίσει στην στεγανωτική στρώση, η οποία έχει επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας για την αντηλιακή προστασία της μεμβράνης. Εάν όμως το δώμα πρέπει να είναι βατό, τότε επί της στεγανωτικής στρώσης τοποθετείται γεωύφασμα ή έχει γίνει πρόβλεψη και έχει επικολληθεί μεμβράνη με επικάλυψη φύλλο πολυαιθυλενίου ώστε η στεγανωτική στρώση να μην τραυματιστεί από την εμφάνιση τάσεων ερπισμού μεταξύ στεγάνωσης-επιφάνειας βάδισης. Στη συνέχεια η στεγάνωση καλύπτεται με πλάκες πεζοδρομίου, κεραμικά πλακίδια με τσιμεντοκονία, βιομηχανικό δάπεδο, κτλ.

Αν πιστεύετε ότι η Συμβατική μόνωση δεν σας καλύπτει ή θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο, δείτε επίσης την Ανεστραμμένη Μόνωση Ταράτσας και την ελαφριά Μόνωση Ταράτσας Light Roof.

Eίμαστε κοντά σας για να συζητήσουμε όλους τους τύπους μόνωσης ταράτσας μαζί σας. Καλέστε μας στο 210 574 74 74 ή γράψτε μας στο sales@fragoulakis.gr

Βρες ποιά μόνωση ταιριάζει στην περιπτωσή σου

Απάντησε σε μερικές απλές ερωτήσεις σχετικά με την χρήση της ταράτσας σου και βρες την μόνωση που χριάζεσαι!

210 574 74 74