ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Μια μέση λύση από άποψη βάρους και βατότητας

asfaltopana

Είναι γεγονός πως η ταράτσα είναι το τμήμα του κτιρίου με τις μεγαλύτερες θερμικές απώλειες, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο ένα πλήρες σύστημα θερμομόνωσης. Εκτός από τη μέθοδο της ανεστραμμένης μόνωσης ταράτσας και εκείνη της Light Roof για περιορισμένη βατότητα, υπάρχει και η συμβατική μέθοδος μόνωσης ταράτσας. Σε περίπτωση βέβαια που δεν γνωρίζετε ποιά μέθοδος ταιριάζει στην περίπτωσή σας, πατήστε στο link για  επιλογή τρόπου μόνωσης ταράτσας, ώστε ακολουθώντας ένα σχεδιάγραμμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, να βρείτε αυτόματα τη μέθοδο που ταιριάζει καλύτερα για τη μόνωση της ταράτσας σας!

Η συμβατική μέθοδος λοιπόν που εξετάζουμε εδώ, αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο και γίνεται ακριβώς αντίστροφα από την ανεστραμμένη, καθώς η θερμομονωτική στρώση μπαίνει κάτω από τη στεγανοποίηση. Η συμβατική μόνωση ταράτσας αποτελεί την πλέον συνήθη στη χώρα μας, με χαρακτηριστικό στοιχείο το ενιαίο και συμπαγές των διαφόρων στρωμάτων που την αποτελούν. Μάλιστα επειδή η στεγάνωση βρίσκεται πάνω από τη θερμομόνωση, αποτρέπουμε την ροή νερού κάτω από τη θερμομονωτική στρώση, ενώ είναι σημαντικό πως συνήθως οι ταράτσες που έχουν μονωθεί με αυτή τη μέθοδο, παρέχουν και την δυνατότητα βατότητας, δηλαδή μπορείτε να πατάτε σε αυτές. Γι’ αυτό το λόγο η συμβατική μέθοδος μόνωσης ταράτσας χρησιμοποιείται κατά κόρον για τη στεγάνωση των κοινών εμπορικών κατασκευών, που σχεδόν όλα έχουν επίπεδες ταράτσες ή μικρής κλίσης.

Σημαντικές Πληροφορίες
Η τελική επίστρωση είναι κατά βάση ασφαλτόπανο και για αυτό τον λόγο η λύση αυτή σας προσφέρει περιορισμένη βατότητα. Μια ενδεικτική τιμή για το τελικό κόστος, περιλαμβάνοντας το σύνολο των απαιτούμενων υλικών μαζί με το κόστος εφαρμογής (εργατικά) από κάποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία μόνωσης της εταιρείας μας, ανέρχεται στα ≈26 €/m² + ΦΠΑ. Τέλος το βάρος της μόνωσης ανέρχεται σε ≈50 kg/m².

Πιο αναλυτικά μπορείτε να δείτε την αναλυτική τιμολόγηση της συγκεκριμένης μεθόδου, αλλά και των υπολοίπων τρόπων μόνωση ταράτσας στο παρακάτω λινκ (Μονωσεις Ταρατσων Τιμες).

Στάδια εφαρμογής συμβατικής μόνωσης ταράτσας

 • Αρχικά επιστρώνεται η επιφάνεια της ταράτσας με θερμομονωτικές πλάκες Durosol
 • Εν συνεχεία δημιουργούνται ρύσεις με ελαφροβαρή τσιμεντοκονία
 • Ενώ στο τέλος ολοκληρώνεται η μόνωση της ταράτσας με τη στεγανοποίηση

Πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους μονώσεις ταρατσών

 • Αντιθέτως από την ανεστραμμένη θερμομόνωση μόνωσης ταράτσας, το βρόχινο νερό δεν περνά κάτω από τις θερμομονωτικές πλάκες (με αποτέλεσμα να μεταφέρει ψυχρή θερμότητα στην πλάκα και συνεπώς μέσα στο σπίτι γι’ αυτό και τελικά απαιτείται μικρότερο πάχος θερμομονωτικού υλικού.
 • Η στεγανωτική στρώση μπορεί να παραμείνει και ως τελική επιφάνεια, ενώ βεβαίως για την εξασφάλιση βατότητας συνιστάται η τοποθέτηση τσιμεντοκονίας και επίστρωση πλακιδίων.
 •  Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει τελικά στεγανωτική αστοχία, ο έλεγχος της στεγάνωσης είναι αρκετά εύκολος, μιας και η στεγανωτική στρώση παραμένει σαν τελική επιφάνεια.

Ωστόσο και η συμβατική μόνωση ταράτσας έχει κάποια μειονεκτήματα

 • Η συμβατική μέθοδος εφαρμόζεται μόνο σε επίπεδες η μικρής κλίσης ταράτσες.
 •  Τα στρώματα που την απαρτίζουν θα πρέπει να εξασφαλίζουν την εξισορρόπηση των θερμικών τάσεων που αναπτύσσονται λόγω των διαφορετικών συντελεστών διαστολής των υλικών των διαστρωματώσεων, αφού τα περισότερα από αυτά είναι εκτεθειμένα στις θερμικές μεταβολές. Βασικός λόγος που χρησιμοποιούμαι Durosol είναι ο πολύ χαμηλος συντελεστής διαστολής του.
 • Επειδή η στεγανωτική στρώση εκτίθεται περισσότερο σε θερμικές μεταβολές και θερμικά σοκ, συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη γήρανση της.

Στάδια ορθής εφαρμογής συμβατικής θερμομόνωσης ταράτσας

 

 1. Προετοιμασία της επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι καθαρή πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να έχετε προνοήσει για την τοποθέτηση βάσεων για ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλιματιστικά μηχανήματα ή άλλου είδους μηχανολογικού εξοπλισμού.
 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών: Το φράγμα υδρατμών δημιουργείται για να σταματήσει την διάχυση των υδρατμών από το εσωτερικό των χώρων του κάτω ορόφου προς την στρώση θερμομόνωσης, ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός υγρασίας εσωτερικής συμπύκνωσης. Μάλιστα σε περίπτωση που δενχρησιμοποιήσετε το θερμομονωτικό υλικό τρίτης γενιάς Durosol, υπάρχει περίπτωση οι υδρατμοί να φτάσουν στην θερμομονωτική στρώση, να υγροποιηθούν και τελικά να απορροφηθούν από ένα κοινό θερμομονωτικό υλικό, με αποτέλεσμα να χάσει την θερμομονωτική του ικανότητα Το φράγμα υδρατμών διαφοροποιείται ανάλογα την υγρομετρία των χώρων κάτω του δώματος. Συνήθως οι κοινές κατασκευές κατατάσσονται στους χώρους με χαμηλή ή μέση υγρομετρία ≤ 5,0 gr/m³ και δε χρειάζονται φράγμα υδρατμών. Για χώρους έντονης υγρομετρίας 5,0-7,5 grρ/m³ απαιτείται φράγμα υδρατμών που έχει την μορφή επικολλημένου ασφαλτοπάνου με φίλμ πολυαιθυλένιου.
 3. Τοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης: Η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται για να προφυλάσσει τόσο τη φέρουσα πλάκα όσο και τους εσωτερικούς χώρους από τις μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις του περιβάλλοντος. Το πάχος τους επιλέγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι θερμομονωτικές πλάκες Durosol τοποθετούνται ελεύθερες στη πλάκα της ταράτσας.
 4. Διάστρωση ελαφρομπετόν: Πρίν την διάστρωση ελέγχονται οι υπάρχουσες κλίσεις της κατασκευής. Στην συνέχεια τοποθετούνται οδηγοί από νήμα που ορίζουν τις κλίσεις που θα δημιουργηθούν με το ελαφρομπετόν. Η ελάχιστη κλίση που ζητείται είναι 0,7-1% για περιοχές της Α κλιματολογικής ζώνης, 1-1,5% για της Β ζώνης και 1,5-2% για της Γ και Δ ζώνης.
 5. Αποξήλωση σοβά: Μετά το στέγνωμα του αφρομπετόν γίνεται περιμετρική αποξήλωση του σοβά σε ύψος 15cm για τον εγκιβωτισμό των κάθετων απολήξεων της στεγανωτικής στρώσης. Αυτή η εργασία κρίνεται ως σημαντική αφού η επικόλληση της μεμβράνης γίνεται στο σταθερό στηθαίο και όχι στο σοβά που μελλοντικά μπορεί να παρουσιάσει αποσαθρώσεις
 6.  Τοπικές επισκευές: Προετοιμασία της επιφάνειας με τοπικές επιδιορθώσεις και επισκευές με επισκευαστικό υλικό μη συρρικνούμενο κατά την πήξη του, στα σημεία όπου υπάρχει σαθρό υπόστρωμα, καθώς στα σημεία σύνδεσης των υδροροών με την κυρίως ταράτσα ή τον φέροντα οργανισμό αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 7. Στεγάνωση: Για τη στεγάνωση των συμβατικών δωμάτων συνίσταται η χρήση ασφαλτικών μεμβρανών (ελαστομερή, πλαστομερή, κτλ). Η στεγάνωση ξεκινάει με επάλειψη της επιφάνειας όπου θα επικοληθεί η μεμβράνη με ασφαλτικό βερνίκι (αστάρωμα). Η στεγάνωση μπορεί να γίνει και με την επικόληση 2 στρώσεων μεμβράνης. Η πρώτη στρώση επικολλάται σημειακά επί του υποστρώματος, ώστε να επιτρέπει τις μικρομετακινήσεις λόγω συστολοδιαστολών και την εκτόνωση των πιέσεων των υδρατμών από διάχυση. Αντίθετα η δευτερη στρώση επικολλάται ολικά επί της πρώτης και τοποθετείται παράλληλα προς την πρώτη και μετατοπισμένη κατά το ήμισυ του πλάτους της. Το κάθε φύλλο ασφαλτικής μεμβράνης επικολλάται με φλόγιστρο. Η μεμβράνη θα σηκωθεί τουλάχιστον 15cm. σε ύψος περιμετρικά δημιουργώντας μια απόλυτα στεγανή λεκάνη. Ακολουθεί ενίσχυση της στεγανοποίησης με πρόσθετα κομμάτια μεμβράνης, σε όλα τα ευπαθή σημεία (γωνίες, εξαερισμούς, κεραίες κ.τ.λ) Τελική κάλυψη όλων των συνδέσεων της μεμβράνης με τα μεταλλικά στοιχεία, με ειδική ελαστομερή μαστίχη ασφαλτικής ή πολυουρεθανικής βάσεως.
 8. Εξασφάλιση βατότητας ταράτσας: Εάν η ταράτσα δεν είναι βατή αλλά απλώς επισκέψιμη, τότε η διαστρωμάτωση μπορεί να τερματίσει στην στεγανωτική στρώση, η οποία έχει επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας για την αντηλιακή προστασία της μεμβράνης. Εάν όμως το δώμα πρέπει να είναι βατό, τότε επί της στεγανωτικής στρώσης τοποθετείται γεωύφασμα ή έχει γίνει πρόβλεψη και έχει επικολληθεί μεμβράνη με επικάλυψη φύλλο πολυαιθυλενίου ώστε η στεγανωτική στρώση να μην τραυματιστεί από την εμφάνιση τάσεων ερπισμού μεταξύ στεγάνωσης-επιφάνειας βάδισης. Στη συνέχεια η στεγάνωση καλύπτεται με πλάκες πεζοδρομίου, κεραμικά πλακίδια με τσιμεντοκονία, βιομηχανικό δάπεδο, κτλ.

Αν πιστεύετε ότι η Συμβατική μόνωση δεν σας καλύπτει ή θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο, δείτε επίσης την Ανεστραμμένη Μόνωση Ταράτσας, την ελαφριά Μόνωση Ταράτσας Light Roof και την λύση για ελαφριά μόνωση ταράτσας με πλήρη βατότητα Durosol Light Roof Plus.